Přehled událostí jednotky SDH Nepomuk za rok 2018

Autor: J. Šůs <jirka.sus(at)seznam.cz>, Téma: Výjezdy, Vydáno dne: 02. 01. 2018
 
1.  1.1.   Třebčice P   Požár stodoly u RD, zlikvidován třemi proudy, zasahovaly 4 JPO

 

 

 

Použité zkratky:

DN - dopravní nehoda

P - požár

TP - technická pomoc

U - událost na objekt

PP - planý poplach

EPS - elektrická požární signalizace

JPO - jednotka požární ochrany

HZS - hasičský záchranný sbor

PČR - Policie ČR

ZZS - zdravotnická záchranná služba

LZS - letecká záchranná služba

NA - nákladní automobil

OA - osobní automobil

RD - rodinný dům